EST ENG RUS
ajax loader
Äriõigus- ja majandusalased konsultatsioonid ning nõustamine
Slider

Tellimisvorm OÜ asutamiseks

Tärniga väljad on täitmiseks kohustuslikud!

Kui soovite ärinime muuta, kontrollige nime sobivust Keskäriregistri teabesüsteemis

Tänav, maja, korter / küla;linn / vald; maakond; postisihtnumber

Registrisse kantav telefon ja e-posti aadress

Üks tegevusala vastavalt EMTAK klassifikatsioonile (vähemalt 4-kohalise koodiga tase)
NB! Alates 01.01.2007 äriühingu tegevusalasid Äriregistris ei registreerita. Registrit ainult teavitatakse oma kavandatavast põhitegevusalast.

Nimi, isikukood, tegelik elukoha aadress, e-posti aadress, osaluse suurus

Anname osanikena Põlluveere OÜle ühise nõusoleku käesolevas tellimuses toodud isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks ainult käesoleva tellimuse täitmiseks vajalikus ulatuses. Alus: Isikuandmete kaitse seadus §12

Nimi, isikukood, tegelik elukoha aadress, e-posti aadress (kui juhatuse liige on ka osanik, siis ainult nimi)

Anname juhatuse liikmetena ühise nõusoleku käesolevas tellimuses toodud isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks ainult käesoleva tellimuse täitmiseks vajalikus ulatuses. Alus: Isikuandmete kaitse seadus § 12

Oleme tänulikud, kui märgite siia, kust saite info meie firma kohta (nt neti.ee, google'i otsing, kontakt.ee, 1188 infotelefon, Ärikataloog, tuttav soovitas, vana klient vms):

Kontrollküsimus