EST ENG RUS
ajax loader
Slider

Teenused

Valmisfirmade müük

 • Valmisfirma loomine vastavalt tellija soovidele.
 • Varem asutatud valmisfirmade müük.
 • Varem tegutsenud ja/või km-kohustuslaste firmade müük.

Täpsem info valmisfirmade kohta>>.

Raamatupidamisteenused


Varem tegutsenud firmade ja MTÜde ostmine ning vahendus

Ostame teie seismajäänud OÜ või MTÜ või võtame vahenduse korras müüki. Eriti on oodatud km-kohustuslased ja/või varasema reaalse majandustegevusega firmad.


OÜ asutamine

Valmisfirmad

asutamiseks on kaks võimalust - tavamenetlus notariaalse asutamislepinguga või kiirmenetlus läbi e-Äriregistri>>.

Tavamenetluse korral toimub kogu asutamisprotseduur läbi notari. Äriregister kannab äriühingu registrisse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. See on ainuke OÜ asutamise viis, kui asutajatel ja/või juhatuse liikmetel ei ole digitaalallkirja andmise võimalust.

Kiirmenetluse teostamiseks toimub asutamine läbi e-Äriregistri. Asutajatel ja juhatuse liikmetel peab olema võimalus digitaalallkirja andmiseks ID-kaardi, Mobiil-ID-d või Smart-ID-ga. Äriühing kantakse registrisse 1 tööpäeva jooksul. Alates 01.02.2023 ei pea osakapitali sissemakseid tegema äriühingu pangakontole ja osakapitali suuruse otsustavad asutajad. 2500 eurost miinimumkapitali nõuet alates 01.02.2023 enam ei ole.

OÜ asutamise tellimiseks palun täita vastav tellimisvorm>>. Tekkis küsimusi? Siin on meie kontaktid>>.


MTÜ või SA asutamine

MTÜl peab olema vähemalt kaks liiget. MTÜ põhitegevuseks ei või olla majandustegevus. MTÜ ei või oma tulu jaotada liikmete vahel. MTÜ võib oma tulu kasutada ainult oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

MTÜ asutamiseks sõlmitakse asutamisleping, millega kinnitatakse MTÜ eesmärgid ja põhikiri ning määratakse juhatuse liikmed. Asutamisleping on lihtkirjalik, notari kinnitust asutamisleping ei vaja. Kandeavalduse esitamine toimub kas digitaalselt või notari poolt kinnitatuna.

MTÜ asutamise tellimiseks on meie kodulehel vastav tellimisvorm>>.

Sihtasutus on juriidiline isik, mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Sihtasutusel ei ole liikmeid. Sihtasutuse põhiliseks juhtimisorganiks on põhikirjaga sätestatud alusel määratud nõukogu. Sihtasutusel peab olema audiitor.

Sihtasutuse asutamiseks sõlmitakse notariaalne asutamisotsus või -leping, millega kinnitatakse SA eesmärgid ja põhikiri, määratakse nõukogu ja juhatuse liikmed ning audiitor.

Sihtasutuse asutamise tellimiseks võtke meiega ühendust - kontaktid>>.


Äriregistri andmete muutmine

Konsultatsioonid

Aitame teostada kõiki Äriregistrisse või Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud andmete muudatusi, sh

 • ärinime muutmine
 • aadressi ja asukoha muutmine
 • osakapitali vähendamine või suurendamine
 • põhikirja muutmine
 • juhatuse või nõukogu liikmete muutmine
 • sidevahendite jm andmete muutmine
 • äriühingute ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine
 • äri- ja mittetulundusühingute likvideerimine

Aitame vormistada äri- ja mittetulundusühingute siseseid dokumente - osanike, liikmete ja juhatuse koosolekute protokolle, kodukordasid, sise-eeskirju jms.

Teenuse tellimiseks palume ühendust võtta - meie kontaktid>>.


Raamatupidamisteenused

Valmisfirmad

Raamatupidamisteenus sisaldab ettevõtte kogu raamatupidamise korraldamist alates algdokumentide läbikandmisest kuni bilansi, kasumiaruande ja majandusaasta aruande koostamiseni koos maksudeklaratsioonide ja statistiliste aruannete esitamisega. Teenuse osutamine toimub valdavalt digitaalselt, kasutades kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi. Raamatupidamise teenuse kasutamine võimaldab teie ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele.

Osutame pidevalt raamatupidamisteenust keskmiselt kuni 50le kliendile, kelle seas on äriühingud (OÜ), mittetulundusühingud (MTÜ), korteriühistud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Teenuse hind oleneb algdokumentide hulgast ja sellest tulenevast raamatupidamislausendite arvust. Täpsem info hinnakirjas>>.

Teenuse tellimiseks palume ühendust võtta - meie kontaktid>>.


Konsultatsioonid ja õigusabi

Äriõigus

Anname klientidele nõu ettevõtluse, äriõiguse, raamatupidamise ja maksustamise alaste probleemide lahendamisel.

Ettevõtluses tuleb ette erinevaid olukordi, kus on tark kaasata äriõiguse ala spetsialiste, olgu selleks ettevõtete ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine, osanike ja aktsionäride vaheliste suhete korraldamine, uute investorite kaasamine ettevõttesse või muud ärialased toimingud. Oleme siin teile hea meelega abiks.

Lisaks aitame koostada mitmesuguseid lepinguid ja muid dokumente (rendi- ja üürilepingud, tasuta kasutamise lepingud, töövõtulepingud, raamatupidamise sise-eeskirjad, töösisekorra eeskirjad, avaldused jpm).

Teenuse tellimiseks palume ühendust võtta - meie kontaktid>>.


Kontaktisiku teenus

Äriühingud, mille juhatus ei asu Eestis,  peavad määrama isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Kontaktisikuks võib määrata notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja.

Tallinna Äriõigusbüroo OÜ ja tema tütarettevõte Ärinõustaja OÜ omavad usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja tegevusluba nr FIU000022.

Teenus sisaldab:

 • postiaadressi Tallinna linn, Katusepapi 4/1 või Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Silla 2
 • sissetulnud kirjade skanneerimist ja edastamist äriühingu juhatuse liikme e-posti aadressile

Teenuse tellimiseks palume ühendust võtta - meie kontaktid>>.


Kasulikud viited ja lingid

---