EST ENG RUS
ajax loader
Slider

MTÜ ja SA asutamine

Teenuse tutvustus

Mittetulundusühingute (MTÜ) ja sihtasutuste (SA) asutamine ning nende registriandmete muutmine (nime, põhikirja, nõukogu või juhatuse liikmete jne muutmine).

MTÜ asutamine

MTÜl peab olema vähemalt kaks liiget. Juhatuse liikmete arv määratakse põhikirjaga. MTÜ põhitegevuseks ei või olla majandustegevus. MTÜ ei või oma tulu jaotada liikmete vahel. MTÜ võib oma tulu kasutada ainult oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

MTÜ asutamiseks sõlmitakse asutamisleping, millega kinnitatakse MTÜ eesmärgid ja põhikiri ning määratakse juhatuse liikmed. Asutamisleping on lihtkirjalik, notari kinnitust asutamisleping ei vaja. Kandeavalduse esitamine toimub kas digitaalselt või notari poolt kinnitatuna.

MTÜ asutamise teenus sisaldab konsultatsiooni ja kõigi vajalike dokumentide vormistamist ning esitamist. MTÜ asutamise tellimiseks on meie kodulehel vastav tellimisvorm.

Sihtasutuse asutamine

Sihtasutus on juriidiline isik, mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Sihtasutusel ei ole liikmeid. Sihtasutuse põhiliseks juhtimisorganiks on põhikirjaga sätestatud alusel määratud nõukogu. Sihtasutusel peab olema audiitor.

Sihtasutuse asutamiseks sõlmitakse notariaalne asutamisotsus või -leping, millega kinnitatakse SA eesmärgid ja põhikiri, määratakse nõukogu ja juhatuse liikmed ning audiitor.

Sihtasutuse asutamise teenus sisaldab konsultatsiooni ja kõigi vajalike dokumentide vormistamist ning esitamist. Sihtasutuse asutamise tellimiseks võtke meiega ühendust - kontaktid.