EST ENG RUS
ajax loader
Slider

Tellimisvorm MTÜ asutamiseks

Tärniga väljad on täitmiseks kohustuslikud!

Kontrollige nime sobivust E-äriregistrist

Tänav, maja, korter / küla; linn / vald; maakond; postisihtnumber

Registrisse kantav telefon ja e-posti aadress

Ühelauseline kokkuvõttev kirjeldus

Siia tuleks kirja panna kõikvõimalikud tegevused, mida Te MTÜ eesmärgi saavutamiseks plaanite teha

Nimi, isikukood, tegelik elukoha aadress, e-posti aadress, osaluse suurus

Anname liikmetena Tallinna Äriõigusbüroo OÜle nõusoleku käesolevas tellimuses toodud isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks Äriregistrile ainult käesoleva tellimuse täitmiseks vajalikus ulatuses. Alus: Isikuandmete kaitse seadus §12

Nimi, isikukood, tegelik elukoha aadress, e-posti aadress (kui juhatuse liige on ka osanik, siis ainult nimi)

Anname juhatuse liikmetena Tallinna Äriõigusbüroo OÜle nõusoleku käesolevas tellimuses toodud isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks Äriregistrile ainult käesoleva tellimuse täitmiseks vajalikus ulatuses. Alus: Isikuandmete kaitse seadus §12

Oleme tänulikud, kui märgite siia, kust saite info meie firma kohta (nt neti.ee, google'i otsing, kontakt.ee, 1188 infotelefon, Ärikataloog, tuttav soovitas, vana klient vms):

Kontrollküsimuse vastus numbrina